Kundeundersøkelse
“Tilfredse kunder er lønnsomme kunder”

Vi kartlegger totaltilfredshet, service- og leveransekvalitet og kundenes lojalitet med vår rimelige kundetilfredshetsundersøkelse.

Les mer… B2S Research AS.

Medarbeiderundersøkelse

Ansattes trivsel, engasjement og lojalitet er avgjørende for virksomheters evne til å skape verdier og fornøyde kunder. B2S Trivsel © gir deg full oversikt over disse og bakenforliggende faktorer i din virksomhet. 
Les mer…

Andre spørreundersøkelser

B2S kan bistå med gjennomføringskompetanse, rådgiving og prosjektadministrasjon på de fleste typer spørreundersøkelser. Kontakt oss dersom du trenger en medlemsundersøkelse, kursevaluering, prosessovervåking eller andre typer undersøkelser.

Les mer… B2S Research AS.

Tjenester

Vi kan bistå med statistisk analyse, rådgiving, datareduksjon, utarbeidelse av spørreskjema for en gitt problemstilling og prosjektadministrasjon av store og små spørreskjemabaserte prosjekter.

Les mer… B2S Research AS.

Tiltaksplanlegging

Tiltaksplanlegging

Det er arbeidet som skjer etter at du mottar resultatene fra undersøkelsen som virkelig skaper forandring for din virksomhet. Vi har utviklet B2S Action for å støtte opp om denne prosessen.

B2S Action er et handlings- og tiltaksplanleggingsverktøy som du og ledere i din virksomhet får tilgang til sammen med resulatrapportene fra undersøkelsen.

Kontakt oss

 

 

 

Kontakt oss!

Telefon 22 59 99 90
QR Code Business Card