10 tips for gode medarbeiderundersøkelser

I en artikkel på HR-Norges blogg kommer Christina Høyer Glahn, tidligere HR-direktør i SATS Danmark med 10 tips for å øke nytten og verdien av medarbeiderundersøkelser. Vi tillater oss å legge inn disse nedenfor, og du finner hele artikkelen her:


http://www.hrnorge.no/blog/medarbeiderundersokelser-en-uutnyttet-skattekiste/

  1. Involvér topp- og linjeledelse fra start
  2. Definèr målene, og tilpass spørsmål/utsagn spesifikt til virksomhetens strategi. Kombiner eventuelt med andre undersøkelser og gjør sammenlignbar.
  3. Samkjør med undersøkelser i virksomheten, for eksempel kundeundersøkelser
  4. Bruk en ekstern leverandør for utsendelse, datainnsamling, dataanalyse og sparring for å sikre kvalitet, nøytralitet og integritet.
  5. Planlegg prosessen fra start til slutt, herunder oppfølging og hvordan resultatene skal brukes. Integrer i «årshjulet».
  6. Skap transparens og eierskap gjennom kommunikasjon og involvering, og skap gjerne sunn konkurranse mellom avdelingene.
  7. Bruk de beste, og avdekk «best practice».
  8. Lag en kommunikasjonsplattform.
  9. Lag handlingsplaner og mål for den enkelte leder og avdeling / funksjon. Følg opp – igjen og igjen.
Les mer om medarbeiderundersøkelser her