Om konfidensialitet

Våre systemer benytter seg av en automatiske totrinns konfidensialitetsmodell som baserer seg på faktiske antall svar.

Hvis utvalget har for få svar, blokkeres rapport. Første trinn i konfidensialitetsfilteret viser gjennomsnitt eller andel positive svar og siste trinn viser full svarfordeling.

Medarbeiderundersøkelse konfidensialitet

Kontak oss

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-postadresse (obligatorisk)

Melding