Spørreundersøkelser

Vi kan bistå din virksomhet i alle faser av et analyseprosjekt. Vi hjelper deg med å utarbeide og tilpasse spørreskjema, gjennomføre datainnsamling, utarbeide og distribuere resultatene samt med rådgivning i etterkant og vi bistår ofte med presentasjon av resultater til ledelse og ansatte i plenum. B2S har lang erfaring med gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, kundeundersøkelser, medlemsundersøkelser og interne undersøkelser.

B2S gjennomfører alle typer markedsanalyseprosjekter, de vanligste er:

HR/Personal

  • Medarbeiderundersøkelser
  • 360º lederevalueringer
  • Medarbeidersamtale
  • Sluttintervju (sluttårsak, tilfredshet, arbeidsmiljø, arbeidsinnhold…)
  • Sluttsamtale (prosess)

Kunder/Marked

Interne undersøkelser

  • Prosjektevaluering
  • Forslagskasse
  • Administrativ datainnsamling (feks. tallrapportering)

Annet

Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-postadresse (obligatorisk)

Melding