Kundeundersøkelser

Standard spørreskjema eller skreddersøm

I de fleste bransjer er det helt avgjørende å ha et klart bilde av hvor tilfreds kundene er, hvilke bindinger de har til virksomheten og produktet som leveres, hvordan de ser på virksomheten og hvor lojale de er. Jevnlige målinger i en årlig syklus er derfor utbredt.

 • Dekker alle sentrale tema
 • Lettleste rapporter på web gir god oversikt
 • Hurtig gjennomføring med høy kvalitet

Da enkelte faktorer for kundetilfredshet endrer seg hyppigere enn andre anbefales det å gjennomføre enkle undersøkelser hvor disse faktorene kartlegges løpende og å kartlegge samtlige faktorer i en større årlig undersøkelse. Hvor ofte man gjennomfører enklere målinger på kjerneområdene for kundetilfredshet avhenger av virksomhetens informasjonsbehov.

Syklus

Generisk tilfredshetsmodell

Prosjektflyt for kundeundersøkelser

 • For nullpunkts-/hovedundersøkelsen avklares problemstillinger i samarbeid med kunden – dette kan skje gjennom samtaler eller ved dybdeintervjuer med et antall kunder.
 • Analyser av resultatene samt kunnskap om hvilke tilfredshetsdrivere det er viktig å kartlegge løpende danner grunnlaget for utarbeidelse av et enklere standardisert spørreskjema som gjentas et antall ganger i løpet av året.
 • Når spørreskjemaet er klart oversender kunden en liste med kundenummer, navn og epost-adresse til det antall kunder man ønsker å intervjue. B2S kan bistå med uttrekk av representative utvalg dersom dette ønskes.
 • Datainnsamlingen gjennomføres og resultatene tilgjengeliggjøres i form av grafiske resultatfremstillinger og tabeller på web. Dersom kunden ønsker det tilrettelegger vi for at resultatutviklingen kan følges live mens datainnsamlingen foregår.
 • I gjennomføringen av de enklere undersøkelsene er alt kunden behøver å gjøre å oversende en deltagerliste til B2S.

B2S Kunde

B2S Kundeundersøkelse er vår komplette løsning for kundetilfredshetsundersøkelser. Spørreundersøkelsen gir deg viktig informasjon om områder som totaltilfredshet, kundelojalitet og service- og leveransekvalitet. Gjennomføring av standard spørreundersøkelse inkluderer tilpasning av spørsmålene rundt leveransekvalitet til å dekke din virksomhets leveranser.

B2S Respons

Med B2S Response gir vi dine kunder muligheten til å la deg få vite akkurat hva de er fornøyd eller misfornøyd med gjennom at de frivillig kan frasi seg anonymiteten som er innebygget i alle våre undersøkelser.  Siden vi tror at folk flest liker å vite akkurat hva slags informasjon om seg selv og sine holdninger de frigir, inkluderer vi et enkelt spørsmål mot slutten av spørreskjemaet om akkurat dette.

Våre erfaringer viser at langt de fleste gjerne vil at du som leverandør skal vite akkurat hva de mener om leveransene og om din virksomhet som leverandør. Vi ser og at andelen som svarer ”Ja” på dette spørsmålet øker jo viktigere dine leveranser er for kundene.

Kundeundersøkelse

Med B2S Response får du i tillegg til undersøkelsens aggregerte resultater og en ekstra side i rapporten som inneholder en sorter- og søkbar liste over alle kundene som har valgt å gi deg full tilgang til hva de har svart, ved behov kan vi og tilrettelegge for sorteringskriterier (for eksempel totaltilfredshet eller lojalitet) som er tilpasset dine behov. Klikker du på en kunde i listen vil du få opp hva kunden har svart på alle spørsmålene som inngår i undersøkelsen.

Vi kan og etter avtale inkludere annen informasjon som forrige bestilling, omsetning siste år, telefonnummer og kontaktperson sammen med kundens svar slik at du har all relevant informasjon tilgjengelig når du skal vurdere hvordan dere skal agere ovenfor en enkelt kunde.

Noen av våre kunder

Noen av våre kunder

Kontakt oss

B2S Research AS, Olaf Helsets Vei 5, 0694 Oslo. Tel: 22 59 99 90.

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din e-postadresse (obligatorisk)

  Melding