Medlemsundersøkelse

Hvilke ønsker og forventninger har dine medlemmer? B2S hjelper deg med systematisk oppfølgning av medlemsmassen, slik at du alltid har et godt faktabasert beslutningsgrunnlag. Kontinuerlig forbedring er nøkkelen til tilfredse medlemmer.

Med B2S Medlemsundersøkelse får du viktig informasjon om:

  • Hovedinntrykk
  • Årsak til medlemsskapet
  • Kjennskap til organisasjonens arbeid
  • Tilfredshet med arbeidet til organisasjonen
  • Kjennskap til tjenester som tilbys
  • Tilfredshet med tjenestene
  • Servicenivå
  • Fremtidig medlemsskap

Vi hjelper deg med kontroll og implementering av egetutviklet spørreskjema, slik at du kan dra nytte av vår fleksible løsning med online rapportering som gir kjapp tilgang til resultatene.

Kontakt oss:

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-postadresse (obligatorisk)

Melding