Arbeidsglede

For arbeidsgivere er det lurere å legge til rette for at ansatte opplever arbeidsglede enn at medarbeiderne er mest mulig tilfreds, viser BI-studie.

Arbeidsglede

– Deltakerne i studien opplever oftere engasjement, interesse og utfordring enn tilfredshet når de jobber med sine kjerneoppgaver, fremholder Kopperud.

– Jobbengasjement er mer relevant enn tilfredshet for hva vi faktisk opplever på jobben. Det er også mer relevant for hva som fremmer prestasjoner.

Les mer på forskning.no:
http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311312

Les mer om medarbeiderundersøkelser her:
https://www.b2s.no/medarbeiderundersokelse/