Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser

Hvordan oppnå høy svaroppslutning

Denne artikkelen tar for seg de viktigste elementene som normalt inngår i forberedelsesfasen for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser. En høy svaroppslutning er avgjørende for undersøkelsens verdi og punktene nedenfor kan bidra til å oppnå dette.

Informasjon til ledere

Det er meget viktig at gjennomføring av undersøkelsen har støtte hos virksomhetens ledelse. Ledere trenger å føle seg trygge på hvordan de skal forholde seg til resultatene og hva som forventes i prosessen videre. Det er videre svært viktig for en høy svaroppslutning at ledere oppfordrer sine ansatte til å delta i undersøkelsen.

Informasjon til de ansatte

For at så mange av de ansatte som mulig skal besvare undersøkelsen er det viktig at alle
ansatte har tilstrekkelig informasjon om:

  • At undersøkelsen kommer
  • Hvorfor den gjennomføres og hva man ønsker å oppnå ved å gjennomføre den
  • Eksempler på tema man ønsker å kartlegge
  • Hvem som er ansvarlig for gjennomføring og hvordan anonymiteten forvaltes
  • Når undersøkelsen gjennomføres
  • Hvordan resultatene skal presenteres
  • Hvordan man ser for seg handlingsfasen etter gjennomføringen

Det aller viktigste momentet for fremtidig svaroppslutning er at resultatene fra undersøkelsen
faktisk brukes. All erfaring viser at i virksomheter som legger resultatene ”i skuffen” får
drastisk redusert svaroppslutning ved senere gjennomføringer.

Les mer om medarbeiderundersøkelser