Hvordan få motiverte medarbeidere

Hvordan få motiverte medarbeidere, er ofte et spørsmål som dukker opp etter at vi har gjennomført medarbeiderundersøkelser. Det er lett å si at du må motivere dine ansatte, men hvordan gjør du det?

Ledelse er å få andre til å få lyst til å gjøre det du synes er riktig. McGregors teori X og teori Y ta opp dette temaet.

McGregors teori X «Den onde sirkel». Denne teorien går ut på at en leder med en for en autoritær lederstil erfarer at medarbeiderne  ”sluntrer” unna og det kan forsterke den autoritære lederstilen. Det kan være vanskelig for en leder med en autoritær lederstil å innse at «unnasluntringen» kan ha noe med egen lederstil å gjøre.

Hvordan-motivere-medarbeidere-1

 

 

 

 

 

 

 

McGregors teori Teori Y  ”den gode sirkel” Menneskelig adferd påvirkes generelt av omgivelsene, og spesielt den lederstilen som sjefen benytter. En god leder bør som hovedregel la seg inspirere av teori Y. Han må legge forholdene til rette på arbeidsplassen slik at medarbeiderne kan bruke sine ressurser til beste for seg selv og bedriften.

Man kan f. eks prøve å følge Peter F. Drucker 5 punkter for ledelse

  1. Fortell meg hva du forventer av meg
  2. Gi meg muligheten til å gjøre det
  3. Følg meg opp underveis
  4. Vurder meg og hjelp meg der hvor jeg
    behøver det
  5. Bedøm min innsats rettferdig

Gjør man dette i det daglige arbeidet som leder er sjansen stor for at

man vil havne i «den gode sirkel» og man vil få motiverte medarbeidere som gleder seg til å bidra på jobben.

Hvordan få motiverte medarbeidere

Om man ender opp med motiverte medarbeidere har altså mye med egen lederstil å gjøre. Hvis man skaper enighet om felles mål, delegerer ansvar, sørger for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å utføre sine oppgaver, ser de, følger opp og bedømmer innsatsen rettferdig er sjansen stor for at man får motiverte medarbeidere. Til syvende og sist får man de ansatte man fortjener.

Les mer om medarbeiderundersøkelser her