Medarbeiderundersøkelse-PULS

Ti Spørsmål, høy nytteverdi og rask gjennomføring. En perfekt undersøkelse for å finne ut hvordan det står til akkurat nå!

En PULS-måling er en kort undersøkelse på ti spørsmål som skal gi en indikasjon på hvordan det står til akkurat nå. Slik at man kan ta tak i utfordringer før de blir for store. Undersøkelsen består av standardiserte spørsmål, anerkjente forskningsbaserte modeller og kan sammenlikne disse resultatene med landsgjennomsnittet. Det legges vekt på oversiktlig, lettforståelig og pedagogisk rapportering. Resultatene presenteres i tre modeller.

PULS-målingen inneholder modeller for motivasjon, handlekraft og kapasitet. Undersøkelsen er også innom temaene tilfredshet, kompetanse, engasjement, samarbeid, kapasitet og nærmeste leder.

Modellene

Motivasjonsmatrisen forteller deg hvor stor andel av medarbeiderne som er motiverte i jobben basert på forskning som sier at motivasjon er en funksjon av trivsel og engasjement. Motivasjonsandelen er en populær KPI blant våre kunder.

Kapasitetsmatrisen gir en oversikt over om medarbeiderne opplever at virksomheten har tilstrekkelig kapasitet til å møte de leveransene og utfordringene virksomheten har i den nærmeste fremtiden. Modellen tar hensyn til både kompetanse og bemanning.

Handlekraft er en teoretisk fundert modell som viser om virksomhetens medarbeidere er tilstrekkelig handlekraftige i forhold til de leveransene din virksomhet produserer.

Noen av våre kunder

Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-postadresse (obligatorisk)

Melding