Medarbeiderundersøkelse – et viktig verktøy for din virksomhet

En komplett tjeneste med godt utprøvde standardspørsmål, teoretisk forankring og tilpasninger

En god medarbeiderundersøkelse bør bidra både til økt trivsel og velvære blant de ansatte og til å øke virksomhetens evne til å skape verdier for sine kunder og eiere.

B2S Research utfører skreddersydde undersøkelser blant de ansatte som kan bidra til å skape mer lønnsomme, effektive og hyggeligere arbeidsplasser. Kombinasjonen av godt utprøvde standardspørsmål, skreddersøm for hver enkelt kunde og sammenligning med norske benchmarkdata gir deg meget høy kost/nytteverdi.

Medarbeiderundersøkelsen dekker temaene jobbtilfredshet, kompetanse, samarbeid, jobben min, mobbing, ansvar, beslutninger og initiativ, trivsel, læring på arbeidsplassen, organisering og effektivitet, nærmeste leder, tillit til ledelse, mål og strategier, endringsevne, stress, informasjon og kommunikasjon og synet på virksomheten.

Medarbeiderundersøkelse

Kontakt oss

Hva vi tilbyr

 • Utforming og tilpasning av spørreskjema
 • Informasjonsmateriell til organisasjonen
 • Bistand til å sikre høy svaroppslutning
 • Datafangst på web, nettbrett, smarttelefoner og/eller papir
 • Utforming og distribusjon av pedagogiske resultatrapporter
 • Personlige tilganger til B2S Insight™ – en rapporteringsportal for hver enkelt leder
 • Resultatpresentasjon (styret,ledergruppe,avdelinger og hele virksomheten)
 • Det legges stor vekt på at gjennomføringen skal være lett for kunden

Medarbeiderundersøkelse - tilpasning av spørreskjema

Medarbeiderundersøkelse - Perspektiv og tema

Hva vi måler

I utgangspunktet anbefaler vi en modell for engasjerende 3-veis evaluering. Det vil si at den enkelte evaluerer:

 • Organisasjonen/Virksomheten. Hver enkelt leder får tilbakemelding om organisatoriske forhold i sin avdeling.
 • Sin nærmeste leder. Hver enkelt leder får tilbakemelding om hvordan de ansatte mener de fungerer som leder.
 • Seg selv. Hver enkelt ansatt får tilbakemelding om sine egne holdninger og bidrag til virksomheten. Dette gjør undersøkelsen mer engasjerende og bidrar til at de ansatte føler en større grad av eierskap til undersøkelsen.

Både spørreskjema og analysemodell bør ha som mål å være engasjerende for den enkelte, handlingsorientert og lett forståelig/pedagogisk.

Hvordan vi måler

Resultatrapportene er utformet etter etablerte pedagogiske prinsipper og er organisert på en måte som gjør at du raskt kan identifisere din virksomhets sterke og svake sider. Rapporten er bygget opp tematisk og følger spørreskjemaets struktur slik at gjenkjennelsesfaktoren er høy både for ledere og ansatte som skal jobbe videre med resultatene.

For å lette arbeidet med å identifisere sterke og svake områder inkluderer rapporten både en tematisk indeksoversikt som gir en samlescore pr. tema og en oversikt over hvilke spørsmål som scorer høyest og lavest i undersøkelsen. For hvert tema som inngår i undersøkelsen inneholder rapporten en side som viser svaroppslutning, indeksscore, grafisk fremstilling av svarfordeling og en tabell med gjennomsnittsscorer.

Medarbeiderundersøkelse med online rapportering

Medarbeiderundersøkelse - pedagogiske rapporter

Fra tall til handling

Det er arbeidet som skjer etter at du mottar resultatene som skaper faktiske forandring i din virksomhet. Derfor har vi utviklet B2S Action; et handlings- og tiltaksplanleggingsverktøy som du og ledere i din virksomhet får tilgang til sammen med resultatrapportene fra undersøkelsen.

En undersøkelse i seg selv gir ingen bedring på bunnlinjen. Det er først når man omsetter tallene til handling og måler utviklingen over tid at man vil se de faktiske forbedringene. Ved å måle over tid vil man lettere se positive og negative trender og dermed de faktiske resultatene av tiltakene man iverksetter.

Dette sier våre kunder

B2s har jobbet med oss med gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser og valg av ansattrepresentanter til Styret og Kollegiet i flere år. De har god forståelse for jobbene vi ønsker utført, er gode sparringspartnere, pliktoppfyllende og punktlige. I mange tilfeller sørger de for at vi som kunde leverer i tide fremfor at vi må purre på dem. Deres IT-faglige kompetanse kombinert med størrelsen på selskapet gjør at vi opplever fleksibilitet og tilpasningsmuligheter der det er nødvendig.
Anja H. Solberg Seniorrådgiver, HR, Handelshøyskolen BI
Vi er særs tilfreds med samarbeid og bistand, den praktiske gjennomføring, og seinare vurdering og presentasjon av resultat av kartlegginga. Dette basert på den kompetanse og erfaring som B2S representerer, og ikkje minst B2S si evne til praktisk tilrettelegging og fleksibilitet.
Ole-Bent Søreide, HR og organisasjonsdirektør, Sogn og Fjordane Energi AS
B2S oppleves ikke som en påtrengende salgsvirksomhet, men som en samarbeidspartner som forstår våre behov, og gir oss løsninger som gjenspeiler dette. Vi kan gi B2S de beste skussmål, både på grunnlag av servicenivået og kvaliteten på de leverte tjenestene.
Ingve Bergheim, Organisasjonsutvikling, Tryg, Tryg

Lettleste og pedagogiske rapporter

Den enkelt leder får tilgang til egen avdelingsrapport direkte i nettleseren. B2S sørger for sikker og effektiv distribusjon.

Medarbeiderundersøkelse. Eksempel på online rapportering

Klikk her for demorapport

Eksempler på spørreskjemaer

Vi tilpasser spørreskjemaet i medarbeiderundersøkelsen til kundens designprofil.

Medarbeiderundersøkelse med tilpasset grafisk profil for din virksomhet

Utsendelse av resultatrapporter

Alt av tilgangsmodeller støttes og det gjør at vi effektivt kan sende ut unike tilganger til den enkelte leder i din virksomhet.

Medarbeiderundersøkelse. Eksempel på rapporteringshierarki

Norske benchmarkdata

Tallene i boksene under er hentet fra vår landsrepresentative benchmarksundersøkelse.

74%

er fornøyd med å være ansatt i virksomheten de jobber i
74% av de spurte i vår landsrepresentative arbeidsmiljøundersøkelse sier at de er fornøyd med å være ansatt i virksomheten de jobber i. 7% sier at de er misfornøyd og 18% svarer hverken eller.

Noen av våre kunder

Noen av våre kunder

Kontakt oss!

B2S Research AS, Olaf Helsets Vei 5, 0694 Oslo. Tel: 22 59 99 90.

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-postadresse (obligatorisk)

Melding