Spørreundersøkelser – Tjenester

Utarbeide spørreskjema

Vi har lang erfaring og kan hjelpe deg med å utarbeide og operasjonalisere spørreskjema for de aller fleste problemstillinger.

Rapportering av eksisterende data

Har du data du ønsker rapportert online eller trenger du å rapportere resultater fra tidligere undersøkelser for sammenlikning med et nyere prosjekt? B2S har lang erfaring med å tilrettelegge og distribuere resultatrapporter også i tilfeller der data er samlet inn med andre løsninger enn våre egne.

Les mer om rapportering her… eller klikk her for online demo…

Statistisk analyse

Trenger du å reliabilitetsteste et spørreskjema eller lurer du på hvilke faktorer i en undersøkelse som er viktigst for dine medarbeidere eller kunder? Vi kan hjelpe deg med gjennomføring og tolking av en rekke ulike statistiske analyser.

Prosjektadministrasjon og –rådgiving

Dersom du skal gjennomføre en stor og/eller kompleks undersøkelse kan vi hjelpe deg med planlegging, informasjonsflyt, organisere deltagerlister, bistå i valg av undersøkelsesmetodikk samt en rekke andre aspekter ved prosjekte

Les mer om medarbeiderundersøkelser
Les mer om kundeundersøkelser

Kontakt oss

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-postadresse (obligatorisk)

Melding